Studentsamverkan

Studenter på högskola och universitet

Studenter från olika ämnesområden och lärosäten är en viktig samarbetspartner för Verklighetslabbet.
Vi samarbetar med och engagerar studenter i både innovations-, design- och uppsatsprojekt på olika nivåer. Ett trettiotal studenter från olika institutioner har bidragit till uppsats- och innovationsprojekt på kandidat-och masternivå. I vissa fall engageras studenterna i pågående innovations- och forskningsprojekt, i andra fall gör de egna avgränsade innovations- eller designprojekt.

Några arbeten och uppsatser som tagit form här

Mälardalens högskola

Rumslig gestaltning: Tussudden och utemiljö - Kandidatuppsats

Mälardalens högskola
Informationsdesign
VT
2018
2
student(er)
Openlab

The Dinner Dome

Openlab
Masterskurs i Design Thinking
VT
2018
5
student(er)
Södertörns högskola

Praktik - medieteknik

Södertörns högskola
Programmet: IT, medier och design
VT
2018
1
student(er)
Kungliga Tekniska Högskolan

Hjuldimensioner, impact & falldämpande golv - Masteruppsats

Kungliga Tekniska Högskolan
Maskinteknik
VT
2018
1
student(er)
Södertörns högskola

Praktiskt examensprojekt

Södertörns högskola
Programmet: IT, medier och design
VT
2018
1
student(er)
Uppsala Universitet

Deltagande observationsstudie - Masteruppsats

Uppsala Universitet
Kostvetenskap
VT
2018
1
student(er)
Kungliga Tekniska Högskolan

Trygghetslarm - Masteruppsats

Kungliga Tekniska Högskolan
Design och produktutveckling
VT
2018
2
student(er)
Södertörns högskola

Medier, teknik och samhälle - Designprojekt

Södertörns högskola
Programmet: IT, medier och design
VT
2018
10
student(er)
Karolinska Institutet

Design thinking

Karolinska Institutet
Arbetsterapi
HT
2017
2
student(er)
Karolinska Institutet

Cross boarder practice

Karolinska Institutet
Fysioterapi
HT
2017
2
student(er)

Vill du veta mer?

Kontakta oss