En unik testbädd
för innovation

Inom Verklighetslabbet finns möjligheter att pröva innovativa projektidéer inom vård och omsorg för äldre, anhöriga och personal.

Verklighetslabbet är en plattform där olika projekt realiseras parallellt med  pågående verksamhet inom äldreomsorgen. Verklighetslabbet möjliggör förutsättningar för varje enskilt projekt. Varje ansökan prövas av styrgruppen som även är beslutsfattande. Vid godkänd ansökan utformas planering samt genomgång av risk och konsekvens av projektet i samråd med Verklighetslabbets projektledare.

Process

Vi erbjuder

Kontorsplatser och möteslokaler

Stöd av specialiserade innovations- och projektledare

Digitalt och fysiskt showroom

Testmiljö och koordinering av tester i befintlig verksamhet

Möjlighet att genomföra exjobb, praktik, projekt eller uppsats.

Arbetsmetod

På Verklighetslabbet används Design Thinking som arbetsmetod
Design Thinking är en problemlösningsmetod – användbar när du vill väcka din kreativitet, lösa komplexa problem eller reda ut hur ni ska möta kunders behov. Metoden är uppdelad i olika faser som underlättar resultatfokus i designprocessen, men skiljer sig från traditionell problemlösning på så sätt att den inte är linjär. Istället testar du dig fram och hoppar mellan stegen vid behov. På så sätt kan vi utmana antaganden, få respons direkt från kund och med hjälp av en djupare förståelse för behov nå lösningar som inte var uppenbara när vi började.

Design thinkings 5 faser

Projekt i praktiken

  1. Projektledare ansvarar för att delge information till verksamheten
  2. Projektansökan godkänns av styrgruppen
  3. Uppstartsmöte med projektledare och projektpart
  4. Screening för risk och konsekvens för projektet tillsammans med projektledare
  5. Projektrapport skrivs och godkänns av alla parter