Projekt
/
Yetitablet
▶ Pågående
◼ Avslutad

Yetitablet

Innovation

Yetitablet är en stor pekplatta som testas för användning i äldreomsorgen

Syfte

En övergripande insamling av erfarenheter att använda Yetitablet. Därtill kunskap om vilka appar som används och kan skapa mervärde. Kan Yetitablet skapa ökad delaktighet för äldre personer med demens? Kan Yetitablet stötta fysisk aktivitet i övre extremitet hos äldre? Hur upplever personalen användning?

Bakgrund

Yetitablet är en finsk produkt uppkommen av ett par som har tre barn med autism. Under produktutvecklingen insåg man att produkten har möjlighet att fungera för flera målgrupper. Produkten är etablerad i Finland där den idag används inom flera områden. I Sverige har den hittills endast blivit prövat på två platser innan Verklighetslabbet tog sig an för att pröva Yetitablet.

Målsättning

Erhålla kunskap om Yetitablet att stötta aktiviteter för äldre personer med demens.

Tillvägagångssätt

Tre undersköterskor introduceras till produkten för att agera bärare av den på respektive enheter. På varje enhet kommer Yetitablet att vara tillgänglig mellan två till fyra veckor per tillfälle. Varje äldre person kommer i samband med användning av Yetitablet bli tillfrågad om att delta, samtycket sker i stunden. Varje äldre person har möjlighet att avbryta sin delaktighet. Uppföljning sker underprojekttiden samt avslutande möte med enkätutvärdering samt kompletterande öppen dialog.

Projektteam

Verklighetslabbet – Susanna Bjälevik Yetitablet – Ursula Halonen Äldreförvaltningen – Soheil Madjidian Stureby Vård och omsorgsboende; Hyresgäster < 30 Anna-Lena Fredin – USK Ewa Udd – USK Sanna Havlind-Andersson – USK

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan