Projekt
/
SYNCSENSE
▶ Pågående
◼ Avslutad

SYNCSENSE

Innovation

SYNCSENSE är en digital produkt som omfattar en sensor i kombination med VR-glasögon. Produkten ska främja, stimulera och mobilisera personer med innovativt perspektiv och innehåll i produkten. MoVR kan bidra till positiva upplevelser där både fysisk aktivitet och visuell stimulans kombineras i genomförandet.

Syfte

1. Test av produktens nyttofunktion inom särskilt boende för äldre 2. Test av implementering av lösning inom svensk omsorgsstruktur i offentlig förvaltning.

Bakgrund

SYNCSENSE är ett företag etablerat i Danmark 2018. Deras affärsidé bygger på att skapa nästa generations digitala lösningar för rehabilitering och minska fysisk inaktivitet. Visuell och användarvänlig design av produkter med målsättning att presentera meningsfulla lösningar.

Målsättning

1. Utveckla lärande och ny kunskap för möjligheter till VR-produkt inom särskilt boende för äldre. 2. Utveckla lärande och kunskap samt erfarenhet kring implementering av digital lösning i svensk omsorgsstruktur i offentlig förvaltning.

Tillvägagångssätt

Inledningsvis har rehab team prövat produkten själva. Översättning av manual och rengöringsprocedur genomfördes av projektledare för Verklighetslabbet. Löpande rekrytering av testdeltagare med målsättning att ingående testpersoner ska delta under en sammanhängande period om minst 4 veckor. Rekrytering och inledande funktionsbedömningar genomfördes operativt av rehab teamet på Stureby Vård och omsorgsboende. Testdeltagare är hyresgäster på ett äldreboende med inriktning mot demens. Alla deltagare fick information och tillfrågades innan projektdeltagande. Inför varje cykelpass med VR blev testdeltagaren tillfrågad – samtycke skedde i stunden. Varje träningstillfälle har varit mellan 10-15 minuter beroende på önskemål och dagsform.

Projektteam

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Verklighetslabbet som projektansvarig. Stureby Vård och omsorgsboende som testmiljö. Rehabgrupp och omsorgspersonal, hyresgäster. Syncense, produktägare

Resultat

Produkt Roligt med ny teknik. Lärorikt. VR ger en fin upplevelse. Man ger glädje. Tekniken har fungerat bra, upplevs användarvänlig. Lätt att hantera med få knapptryckningar. Rehab team har möts av entusiasm när de kommit med produkten. Undersköterskor har själva fått pröva produkten och gett positiv återkoppling. Redan teknikintresserad omsorgspersonal varit mer positiva. Användning i verksamheten Dagsaktuella förutsättningar påverkar möjligheter till användning av produkten. Då produkten används på individnivå har aktiviteten genomförts i hyresgästens lägenhet och inte i allmänna utrymmen. Det framkommer att utmaningar till regelbunden användning är relaterat till bland annat dagsformen hos hyresgäster, hyresgäster med medelsvår till svår demens har inte förmågan att dels använda självständigt utan behöver nära och tillgänglig personal samt svårighet att koordinera pendelrörelser med VR upplevelsen. Utmaningar och förutsättningar för implementering Projektperioden pågick under våren med avslutning i juni. Detta har begränsat tidsutrymmet för implementering och överlämning till omsorgspersonal då samma period omfattar flertal utbildningar i lyft och hjälpmedel för personal som ska bemanna verksamheten under semesterperioden. Produktägare Syncsense We were among those across Europe, selected as Scandinavian winners who received funding from the European Institute of Innovation and Technology (EIT Health). They helped us to accelerate our development and shorten time-to-market as they believed that we could significantly improve the lives of European patients and citizens in an area of high unmet need. EIT Health enabled us with their co-partner Verklighetslabbet in Sweden to help and catalyze internationalization. Verklighetslabbet enabled us to test our solution in a Swedish Living Lab, more specifically a nursing home in Stureby in Stockholm. The positive results from the test will advance product launch in Sweden. http://www.syncsense.io/

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan