Projekt
/
Stötdämpande golv
▶ Pågående
◼ Avslutad

Stötdämpande golv

Student

Syftet är att minska fallskador genom en innovativ materialkonstruktion.

Syfte

Det fallskadereducerande golv som detta projekt syftar till att ta fram skulle minska antalet frakturer och andra skador som uppstår vid fall och därmed minska kostnaderna för samhället samt minska lidandet för de patienter som har fallit.

Bakgrund

Enligt MSB kostar fallskador i Sverige samhället ca 22 miljarder kronor per år där fallolyckor bland äldre utgör den största delen.

Målsättning

Vinnovaprojektet ska syfta till att utveckla det patentsökta materialet till ett kommersiellt gångbart golv som ämnar reducera allvarlighetsgraden av fallskador där det främsta målet är att reducera antal frakturer. För att bli kommersiellt gångbart måste golvet ha den skyddande effekt som är tänkt men även uppfylla övriga krav som potentiella industriella tagare och slutkunder har på golvet. Allt detta ska bädda för att ett svenskt golvföretag och/eller annan industriell aktör vill föra produkten ut på marknaden så att den kan komma till nytta för de drabbade och samhället.

Tillvägagångssätt

Tanken är att det golv som ska tas fram baserat på vår patentsökta materialstruktur ska bli bäst på marknaden ur fallskadeperspektiv men även uppfylla alla andra krav som finns på ett golv för att det ska kunna bli en kommersiell framgång. KTH utför biomekaniska simuleringar av fall mot golv för prediktering av risk för höftfrakturer. Optimering av material och geometri för golvet för att minska påkänningarna och fraktur-riskerna utan att det samtidigt inte blir för mjukt.

Projektteam

Svein Kleiven, KTH

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan