Projekt
/
SeeWound
▶ Klart
◼ Klart

SeeWound

Innovation

SeeWound är en applikation som möjliggör förbättrad behandling och enhetssamarbete genom automatisk uppföljning av sårläkning direkt vid vårdtillfället. SeeWound är en lättanvänd mobilapplikation som drivs av artificiell intelligens.

Syfte

Att testa och utvärdera applikationen SeeWound.

Bakgrund

Svårläkta sår innebär mycket lidande för den enskilde, samtidigt som det kostar pengar för verksamheten i form av personaltid och omläggningsmaterial. Idag bedöms såryta okulärt av sjuksköterska, vilket innebär att det kan vara svårt att avgöra huruvida såret läker eller inte. Det finns behov att undersöka tillgängliga digitala lösningar på marknaden för att stärka innovativa arbetssätt med personal i äldreomsorgen. Därtill finns intresse att testa lösningar som kan bidra till att förbättra kvaliteteten i vård och omsorg. Applikationen SeeWound från Dermacut AB är utvecklad av forskare vid Linköpings Universitet. SeeWound är en enkel mobilapplikation för automatisk mätning och uppföljning av såryta för svårläkta sår. Bilder tas direkt i applikationen som automatiskt och objektivt markerar sårets konturer och mäter sårets yta i cm2 direkt i bilden. Bilder förs över till bildhanteringssystem/journal utan systemintegration. SeeWound är CE-märkt.

Målsättning

Att besvara följande frågeställningar: (1) Användarnas upplevelse av applikationen; vad fungerar bra? vad kan utvecklas för att göra applikationen, användarstödet och arbetssättet ännu bättre? (2) Utvärdering av kommunikationen mellan sjuksköterska-sjuksköterska och sjuksköterska-läkare; underlättar bilder kommunikationen? (3) Kostnader relaterat till sår och såromläggning (såromläggningsmaterial, personaltid).

Tillvägagångssätt

Projektet kommer att genomföras på Högdalens vård- och omsorgsboende där legitimerad personal utbildas i att mäta såryta med hjälp av applikationen. Under en tidsperiod på ca 10 veckor följs läkningsprocessen av ett antal sår från brukare som samtyckt till att delta upp med hjälp av applikationen.

Projektteam

Verklighetslabbet Dermacut AB Högdalens vård- och omsorgsboende

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan