Projekt
/
Safebase
▶ Pågående
◼ Avslutad

Safebase

Innovation

Projektets primära syfte är att pröva en digital arbetsmetod med fokus på nattillsyn.

Syfte

I detta projekt fokuserar vi på sensorer och nattillsyn. En trygg och god nattsömn kan bidra till minskad fallrisk. Genom att pröva sensorer undersöker vi sensorers möjliga nyttor och risker på ett äldreboende. Projektet undersöker användning av sensorerna med tillhörande app i enhetens telefon samt hur man kan använda informationen från sensorerna för att stötta en god omsorg för äldre personer. Upplevelsen hos personal att ha tillgång till information från sensorer är ytterligare en faktor som undersöks.

Bakgrund

Safebase är ett företag som utvecklar sensorer med syfte att förebygga fallrisk hos äldre personer. På äldreboende är det rutin för nattpersonal att titta till de äldre varje natt genom att fysiskt gå in i varje lägenhet. För äldre personer som har ett ytligare sömnmönster med färre episoder av djupsömn kan traditionella rutiner av tillsyn väcka den äldre som personer. För äldre personer med en demensdiagnos kan det uppstå oro och svårighet att somna om.

Målsättning

Projektets mål är att undersöka sensorers möjliga nyttor och risker relaterat till nattillsyn

Tillvägagångssätt

Inledande period av projektplanering för att skapa förutsättningar till installation. Installationsfas av sensorer i nio lägenheter, uppföljning av finjustering av installerade sensorer. Introduktion till personal på avsedd enhet som även fått upprepas då förändringar kan uppstå i personalgruppen. Inkommande information från sensorer diskuteras med personalgruppen regelbundet. Olika informationsflöden följs upp genom workshop med personalgrupper.

Projektteam

Verklighetslabbet – Susanna Bjälevik Safebase – Stefan Andersson Stureby Vård och omsorgsboende; Bitr. enhetschef David Andersson Personal på enhet Hyresgäster x 9

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan