Projekt
/
PU sensor
▶ Pågående
◼ Avslutad

PU sensor

Innovation

PU sensor AB är ett nytt instrument och en ny metod som baseras på mångårig forskning. PU sensor gör det möjligt att, som komplement till dagens riskbedömningsmetoder, utvärdera det ytliga blodflödet hos en individ för att kunna sätta in preventiva åtgärder med större precision.

Syfte

Det finns behov att undersöka tillgängliga digitala lösningar på marknaden för att stärka innovativa arbetssätt med personal i äldreomsorgen. Därtill finns intresse att testa lösningar som kan bidra med att bibehålla och/eller stärka kvalitetssäkrad vård och omsorg.

Bakgrund

Inom ramen för Verklighetslabbets uppdrag har det inkommit en projektansökan gällande en digital produkt för mätning av blodflöde för att detektera risk för trycksår. PU sensor är ett instrument som baseras på forskning. PU sensor gör det möjligt att, som komplement till dagens riskbedömningsmetoder med modifierad Nortonskala (MNS), utvärdera det ytliga blodflödet hos en individ för att kunna sätta in preventiva åtgärder mot trycksår med större precision. PU sensor är ett objektivt mätinstrument som används tillsammans med ordinarie riskbedömningsinstrument vid inflytt och/eller förändrat hälsotillstånd.

Målsättning

Produkttestning för utvecklande av arbetssätt med fokus på användarvänlighet. Projektet omfattade framtagning av en slutrapport som inkluderar resultatet av användningen av PU sensor, utvärdering av utbildningen och personalens upplevelse av att använda PU sensor.

Tillvägagångssätt

Under projekttiden användes PU sensor som ett komplement till den kliniska bedömningen och MNS för riskbedömning av trycksår på tre särskilda boenden för äldre; Högdalens vård- och omsorgsboende och Enskede nya servicehus i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning (EÅV sdf) samt RIO vård- och omsorgsboende tillhörande Östermalms stadsdelsförvaltning. Användarna på respektive boende utbildades i användandet av PU sensor innan projektet startades. Testperioden på respektive boende var ca fyra veckor. Enskede nya servicehus och RIO vård- och omsorgsboende gjorde en mätning per brukare. På Enskede nya ansvarade en sjuksköterska för de flesta mätningarna och på RIO var det primärt paramedicinare och sjuksköterskor som genomförde mätningarna. Högdalens vård- och omsorgsboende gjorde extra mätningar med anledning av att erhålla fler datapunkter och testtillfällen för att utvärdera användarvänligheten. På Högdalen var det nästintill uteslutande baspersonal som gjorde mätningarna. Projektet följdes upp med personalintervjuer angående användandet av PU sensor, med undandrag för Enskede nya servicehus där intervjuerna uteblev på grund av hög personalomsättning. PU sensor AB ansvarade för produkt, utbildning, tillgänglighet under projektperioden, support samt stöd vid insamling av resultat inför skrivande av slutrapport.

Projektteam

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Enskede nya servicehus och Högdalens vård- och omsorgsboende Östermalms stadsdelsförvaltning, RIO vård- och omsorgsboende PU sensor, Monica Lindström, produktspecialist, Sten Bergkratz

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan