Projekt
/
PU sensor
▶ Klart
◼ Klart

PU sensor

Innovation

PU sensor AB är ett nytt instrument och en ny metod som baseras på mångårig forskning. PU sensor gör det möjligt att, som komplement till dagens riskbedömningsmetoder, utvärdera det ytliga blodflödet hos en individ för att kunna sätta in preventiva åtgärder med större precision.

Syfte

Det finns behov att undersöka tillgängliga digitala lösningar på marknaden för att stärka innovativa arbetssätt med personal i äldreomsorgen. Därtill finns intresse att testa lösningar som kan bidra med att bibehålla och/eller stärka kvalitetssäkrad vård och omsorg. Därtill finns intresse att testa lösningar som kan bidra med att bibehålla och/eller stärka kvalitetssäkrad vård och omsorg. Projektet leds av Verklighetslabbet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning.

Bakgrund

Inom ramen av Verklighetslabbets uppdrag har det inkommit en projektansökan gällande digital produkt för mätning av blodflöde för att detektera risk för trycksår. Projektet kommer att starta upp under tidig vår 2022 och genomförs i två testmiljöer i två stadsdelar.

Målsättning

Utveckla operativt arbetssätt med användning av PU sensor under projektperioden. Utvärdera och identifiera styrkor och svagheter i implementeringsprocessen under projektperioden.

Tillvägagångssätt

Kortfattat innehåller projektprocessen en inledande undersökning för säkerställa en baslinje, därefter kommer introduktion och utbildning att ges till respektive testmiljö. Följande process syftar till implementering och test av PU sensor med avslutande insamling av resultat och sammanställning av analys.

Projektteam

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Sanna Bjälevik Chronan projektledare PU sensor, Monica Lindström, produktspecialist, Sten Bergkratz Östermalms stadsdelsförvaltning, Petra Nilsson, områdeschef Enskede Nya Servicehus Rio vård och omsorgsboende

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan