Projekt
/
POSITIVE

POSITIVE

Forskning

Paneuropeiskt projekt för att testa digitalt stöd i hemmet för äldre

Syfte

En prototyp på ett system för upprätthålla hälsa hos äldre via ipad är utvecklat i Spanien. Syftet är att pröva systemet i tre länder och utvärdera dess effekter.

Bakgrund

För att möta framtida utmaningar med ökat antal äldre och skapa förutsättningar för dessa att bo kvar i eget boende finns det behov att utveckla förebyggande tillgängliga åtgärder. Dessutom utveckla en förkortad vårdkedja med förebyggande insatser. Systemet omfattar ett program på en ipad samt sensorer.

Målsättning

Projektet har som målsättning att förskansa kunskap om digitala lösningar och dess effekt på upprätthållandet av hälsa hos äldre personer i eget hushåll.

Tillvägagångssätt

Inledande workshop med frivilliga äldre som testar systemet gemensamt. Rekrytering av 150 testdeltagare i tre länder. Fördelning av äldre i grupper, de som får pröva systemet, en grupp som får utbildning i hälsa, en grupp utan åtgärder. Kontinuerlig insamling av kvantitativ och kvalitativ data kommer ske under projekttiden.

Projektteam

Verklighetslabbet - Susanna Bjälevik Karolinska Institutet, arbetsterapisektionen – Lektor Susanne Guidetti, doktorand Susanne Assander, doktorand Minna Teriö Kungliga Tekniska högskolan – Professor Sebastiaan Meijer Vård och omsorgsboende i Spanien och Polen Stureby Vård och omsorgsboende Friska hemmaboende äldre Anhöriga riksförbund Södermalm Med stöd av EITH Health

←   Tillbaka till projektsidan