Projekt
/
Platsminnen: interaktionsdesign
▶ Pågående
◼ Avslutad

Platsminnen: interaktionsdesign

Student

Uppdraget var att skapa ett mer funktionellt gränssnitt för användaren av applikationen Platsminnen

Syfte

Bakgrund

Uppdraget var att skapa ett mer funktionellt gränssnitt för användaren av applikationen Platsminnen. Efter att ha identifierat en tydlig målgrupp har vi använt oss av användarcentrerad design för att utveckla gränssnittets utseende och dess funktioner. Genom observationer av boende och personal på Stureby sjukhem och studier av gränssnittsutveckling för personer med demens har vi skapat ett nytt, användarcentrerat gränssnitt med fokus på enkel och tydlig navigation och design.

Målsättning

Tillvägagångssätt

Projektteam

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan