Projekt
/
Platsminnen
▶ Pågående
◼ Avslutad

Platsminnen

Innovation

Platsminnen är en metod och ett digitalt verktyg för att möta personen bakom en demensdiagnos.

Syfte

Bakgrund

Att komma ihåg igår, idag, känna igen en gaffel med mera – allt sådant blir en utmaning för personer med en demensdiagnos. Närminnet och arbetsminnet minskar i funktionell förmåga. Därtill är det vanligt med oro och anhöriga påverkas parallellt. Fler blir äldre och fler utvecklar demens. En funktion som i stort kan vara intakt är långtidsminnet. Genom att öppna dörren till det skymtar personen fram och demensdiagnosen tar ett steg tillbaka – där och då i stunden. Dessa stunder är oerhört värdefulla och stöttar en meningsfull vardag med upplevelse av delaktighet. För att stötta dessa möten i stunden behöver personalen effektiva verktyg som ger mervärde till en dialog. Reminiscens är en arbetsmetod som kan utövas med stöd av bland annat material, bilder och ljud. Metoden som sådan används på olika sätt inom äldreomsorgen. I dagens digitala samhällsutveckling kan denna metod stödjas via en app som Platsminnen.

Målsättning

Återkopplingen från verksamheten förs i dialog med innovatören som i sin tur får en unik kunskapsbas att fortsätta utforma verktygen och optimera användarvänligheten.

Tillvägagångssätt

Tillsammans med Kulturrådets deltagare på Stureby Vård och omsorgsboende genomförs workshops. Vid varje workshop ges kvalitativ återkoppling till projektledarna. Deltagarna som nyttjar denna digital arbetsmetod arbetar spritt över alla enheter på äldreboendet. Därmed får verktyget en bred målgrupp med inriktning både på demens och somatisk omsorg. Detta ger värdefull information kring det faktiska användningen och upplevelsen av att arbeta med APP:en.

Projektteam

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan