Projekt
/
Fallriskbedömning - ögon
▶ Pågående
◼ Avslutad

Fallriskbedömning - ögon

Innovation

I takt med ökad ålder försämras synförmågan och synstörningar vilket kan leda till påverkan i det dagliga livet med risk för olyckor, som exempelvis fall. Fallriskbedömningen tar sikte på nedsatt synfunktion som synskärpa, kontrastseende och stereoseende, men det är ingen synundersökning utan en fallriskbedömning.

Syfte

Projektet syftar till att undersöka användarvänligheten av verktyget på ett äldreboende. - Tidsåtgång för att använda verktyget. - Genomförande av användandet av verktyget. - Vilken relevant information kan stötta omsorg om den äldre. - Vilka möjliga felfaktorer finns det.

Bakgrund

Sämre syn är en faktor för ökad fallrisk. Entreprenören Michael har utvecklat ett utvärderingsunderlag för bedömning av fallrisk relaterat till syn. Underlaget är utvecklat i samarbete med en optiker. Verktyget har många likheter med sedvanliga synundersökningar i sin utformning men ska absolut inte likställas med detta. Genom verktyget fås information om hur den äldre uppfattar sin omgivning. Det kan handla om bristande förmåga att se färgvariationer som i sin tur kan påverka hur den äldre rör sig i sin omgivning.

Målsättning

Att erhålla återkoppling till entreprenör samt stärka kunskap om synens inverkan på fallrisk för personal.

Tillvägagångssätt

Inledande möten med entreprenör, optiker och REHAB-team där verktygets olika delar gås igenom. Introduktion om hur verktyget ska användas för uppnå optimalt resultat vid användning. Arbetsterapeuter fick varsitt verktyg och satte en egen målsättning att pröva verktyget på i snitt två personer per vecka. Nyinflyttade blev en prioritet. Arbetsterapeuter fick i möte med varje äldre fråga om samtycke att använda verktyget i samband med bedömning av ADL-förmåga. I slutet av projekttiden genomfördes en utvärdering samt uppföljande möte med entreprenör.

Projektteam

Verklighetslabbet Arbetsterapeuter på Stureby Vård och omsorgsboende Hyresgäster på Stureby Vård och omsorgsboende Michael Martinengo

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan