Platsminnen: interaktionsdesign

Innovation
Forskning
Student
Digitala verktyg
Demens

Reminiscens är en arbetsmetod som kan utövas med stöd av bland annat material, bilder och ljud.

Om projektet

Uppdraget var att skapa ett mer funktionellt gränssnitt för användaren av applikationen Platsminnen. Efter att ha identifierat en tydlig målgrupp har vi använt oss av användarcentrerad design för att utveckla gränssnittets utseende och dess funktioner. Genom observationer av boende och personal på Stureby sjukhem och studier av gränssnittsutveckling för personer med demens  har vi skapat ett nytt, användarcentrerat gränssnitt med fokus på enkel och tydlig navigation och design.

Tidsram

30/4-18 till 1/6-18

Taggar

Demens, Reminicens, HCI, Minnen, Digitalisering

Kontakt

Matilda Söderblom
matilda01.soderblom@student.sh.se
073-775 54 60
←   Visa alla projekt