Projekt
/
Mellanmålets mening
▶ Pågående
◼ Avslutad

Mellanmålets mening

Forskning

Syftet var att undersöka innovativa möjligheter inom temat mellanmål.

Syfte

Syftet var att undersöka innovativa möjligheter inom temat mellanmål.

Bakgrund

I en dynamisk process utvecklades frågeställningen om mellanmålets betydelse. Ur ett verklighetsförankrat perspektiv genomfördes en workshop baserat på design thinking som metod. Involverade var anställda på Stureby Vård och Omsorgsboende och Björnkulla Äldreomsorg. Underlaget till workshopen baserades på gruppintervjuer utförda på respektive äldreboende. Genom det fick vi tillgång till värdefull aktuell information om äldres och de anställdas perspektiv på mellanmål.

Målsättning

Med deltagarna som idéskapare utforma fungerande koncept på äldreboenden. Vårt mål var att utföra konceptleverans till respektive ledningsgrupp.

Tillvägagångssätt

23 personer ifrån Huddinge och Stureby: undersköterskor, sjuksköterskor, kostchef, kock, enhetschef, verksamhetsutvecklare. 5 grupper med 4-5 personer i varje grupp (slumpmässigt indelade). Citat och sammanfattningar ifrån intervjuerna fanns på varje bord. 3 timmars workshop, leddes av Johan med stöd av övriga i projektgruppen.

Projektteam

Nestor FoU-center: Linda Nyholm, dietist Milja Ranung, projektledare E-Å-V stadsdel: Malin Ljung, dietist Verklighetslabb: Susanna Bjälevik, koordinator samt Johan Bornebusch, innovationsledare Medverkande: Stureby Vård och omsorgsboende och Björnkulla äldreboende, Huddinge kommun.

Resultat

‍Underlag från utförda intervjuer "Stillasittande leder till att man inte blir hungrig och att det känns onödigt att äta mer" "Rädsla/ovilja att gå upp i vikt" "Kaffet på eftermiddagen är viktigt, men det behöver inte serveras fikabröd till" "Mellanmålen ska vara små"

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan