Mellanmålets mening

Innovation
Forskning
Student
Mat
Boendemiljö

Syftet var att undersöka innovativa möjligheter inom temat mellanmål.

Samverkan mellan Nestor FoU-center och Verklighetslabb

I en dynamisk process utvecklades frågeställningen om mellanmålets betydelse. Ur ett verklighetsförankrat perspektiv genomfördes en workshop baserat på design thinking som metod. Involverade var anställda på Stureby Vård och Omsorgsboende och Björnkulla Äldreomsorg.

Syftet var att undersöka innovativa möjligheter inom temat mellanmål.

Med deltagarna som idéskapare utforma fungerande koncept på äldreboenden.

Vårt mål var att utföra konceptleverans till respektive ledningsgrupp.

Underlaget till workshopen baserades på gruppintervjuer utförda på respektive äldreboende. Genom det fick vi tillgång till värdefull aktuell information om äldres och de anställdas perspektiv på mellanmål.

Underlag från utförda intervjuer

"Stillasittande leder till att man inte blir hungrig och att det känns onödigt att äta mer"

"Rädsla/ovilja att gå upp i vikt"

"Kaffet på eftermiddagen är viktigt, men det behöver inte serveras fikabröd till"

"Mellanmålen ska vara små"

Genomförande

23 personer ifrån Huddinge och Stureby: undersköterskor, sjuksköterskor, kostchef, kock, enhetschef, verksamhetsutvecklare.

5 grupper med 4-5 personer i varje grupp (slumpmässigt indelade).

Citat och sammanfattningar ifrån intervjuerna fanns på varje bord.

3 timmars workshop, leddes av Johan med stöd av övriga i projektgruppen.

Ett samarbete mellan

Nestor FoU-center: Linda Nyholm, dietist och Milja Ranung, projektledare

E-Å-V stadsdel: Malin Ljung, dietist

Verklighetslabb: Susanna Bjälevik, koordinator samt Johan Bornebusch, innovationsledare

Medverkande: Stureby Vård och omsorgsboende och Björnkulla äldreboende, Huddinge kommun.

Kontakt

←   Visa alla projekt