Projekt
/
KOMP PRO
▶ Pågående
◼ Avslutad

KOMP PRO

Innovation

Kommunikation kan genomföras mellan den äldre och dess anhöriga och verksamheten kan kommunicera daglig information om händelser på omsorgsboendet.

Syfte

Genom KOMP PRO utvärdera effekter på upplevd livskvalité och upplevd ensamhet för äldre personer på grund av rådande pandemi och besöksförbud på äldreboenden.

Bakgrund

No Isolation är ett norskt företag som utvecklat en digital produkt KOMP PRO. Tanken med produkten är att möjliggöra kommunikation mellan brukare/hyresgäster och deras anhöriga på ett enkelt sätt samt mellan omsorgsgivaren och brukaren/hyresgästen. Enkelheten bygger på att den digitala mottagaren som används av brukaren/hyresgästen endast har en knapp (stänga av och sätta på) medan sändaren (den anhöriga) kan skicka material genom en app. Detta för att erbjuda en produkt som möter den digitala kompetensen inom olika generationer/användargrupper men ändå kan erbjuda en enkel kommunikation. När kommunikation kan skapas på ett enkelt sätt kan den äldre uppleva minskad ensamhet. Verklighetslabbet är en unik testbädd på ett äldreboende i södra delen av Stockholm. Genom denna form av organisation skapas förutsättningar för externa aktörer att få ökad kunskap om de faktiska behoven för äldre personer samt möjlighet att dra lärdomar från testprojekten.

Målsättning

Vi vill med detta projekt undersöka faktisk användning av produkten med fokus på kommunikation mellan verksamhet och den äldre och mellan anhörig och äldre.

Tillvägagångssätt

Brukare samt deras anhöriga blir tillfrågade att pröva KOMP PRO. Personal får introduktion och löpande stöd ges till alla involverade under testperioden.

Projektteam

Verklighetslabbet No Isolation Stureby vård- och omsorgsboende

Resultat

Insamling av resultat har skett genom enkäter till anhöriga, muntlig avstämning med kulturansvariga och omsorgspersonal som i sin tur har haft kontinuerlig dialog med seniorer som ingått i projektet. Anhöriga har varit mycket positiva till produktens nytta som möjliggjort kommunikation oavsett geografiskt avstånd. Framförallt lyfts fram nyttan relaterat till pandemi och under projektperiodens rådande riktlinjer gällande besöksförbud.

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan