Projekt
/
Gemensamma rum
▶ Pågående
◼ Avslutad

Gemensamma rum

Forskning

Det aktuella projektet avser att bidra till att fylla kunskapsluckan om hur förbättringar i miljön kan göras med relativt enkla medel i ett vård- och omsorgsboende ursprungligen byggt för sjukvård.

Syfte

Forskningen syftar till att utveckla och implementera ny kunskap som stöttar hur trivsamma miljöer kan realiseras. Runt 20 anställda på Stureby Vård och omsorgsboende är delaktiga i detta samarbete med Forskargruppen Framtidens vård för äldre vid NVS, Karolinska Institutet (KI).

Bakgrund

Flertalet befintliga äldreboenden påminner om en sjukhusmodell som inte stöttar ett salutogent boende som ger utrymme för delaktighet, samvaro samt trivsel. För att möta framtidens behov finns det behov att undersöka miljön på äldreboenden. Personalens förutsättningar och möjligheter till att ge personcentrerad omsorg kan stöttas med att tillvarata en miljö som bjuder in till trivsel. Vetskapen om att fler blir äldre och att allt fler kommer leva med en demensdiagnos bidrar denna forskning att utveckla utformning av befintliga och nya äldreboenden.

Målsättning

Det aktuella projektet avser att bidra till att fylla kunskapsluckan om hur förbättringar i miljön kan göras med relativt enkla medel i ett vård- och omsorgsboende ursprungligen byggt för sjukvård. Ytterligare att uppmärksamma, samtala och finna en gemenskap i konstens värld är ett delarbete som genomförts. En stimulerande workshop med 25 deltagare i samarbete med Nationalmuseum, Intendent Jeanette Rangner. Ett urval av befintliga konstverk på en enhet användes som underlag. Inspirationen kommer från ett projekt i New York, MOMA. En metod att samtala om och kring konst med boende.

Tillvägagångssätt

Genom att undersöka vilka signaler miljön sänder ut och hur begreppet trivsamhet kan konkretiseras möjliggör ökad kunskap om befintliga äldreboenden. Forskningsprojektet Gemensamma rum använder sig av workshops för att synliggöra, lyfta upp och ifrågasätta innehållet i de gemensamma ytor som finns på äldreboenden. En prövande och utvärderande forskning för att visa vad som formar en trivsam miljö.

Projektteam

Resultat

Startade hösten 2016 och denna första delen i en oerhörd spännande och viktig forskning avslutas med en öppen föreläsning 180612 på Stureby Vård och omsorgsboende. En summering av forskningens olika delar kommer presenteras i en öppen dialog med besökare.

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan