Projekt
/
Framtidens trygghetslarm
▶ Pågående
◼ Avslutad

Framtidens trygghetslarm

Student

Masterstudenter inom design- och produktutveckling på KTH studerar framtidens trygghetslarm.

Syfte

Bakgrund

Genom en undersökande metod lyfter de upp behov i relation till integritet. En inledande tankeställning har varit att trygghetslarmet ska följa individen från när behov uppstår i det egna hemmet. Produktförslaget bygger på att det ska finnas en basnivå av tjänster och allt efter behov förändras ska man kunna addera fler möjliga tjänster. Detta trygghetslarm kan då vara detsamma från när individen har stöd av hemtjänst till en eventuell flytt till särkilt boende för äldre. En ytterligare komponent är hur ett sådant trygghetslarm ska utformas – ett chip eller ett armband? Trygghetslarmet möjligheter kan vara till exempel detektera förändrat rörelsemönster som ger ökad fallrisk.

Målsättning

 Att utveckla på teoretisk bas ett trygghetslarm relaterat till behov med beskrivande del av design och systemkrav.

Tillvägagångssätt

Två studenter från Kungliga Tekniska Högskolan har genomfört gruppintervjuer med äldre och personal. Gruppintervjuer genomfördes på Stureby Vård och omsorgsboende under våren 2018. De har samlat in underlag från flera äldreboenden och genom detta sammanställt behov och önskemål gällande ett innovativt trygghetslarm.

Projektteam

Annie Bäcknäs backnas@kth.se Siri Laudon siril@kth.se

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan