Safebase

Innovation
Forskning
Student
Demens
Digitala verktyg

Projektets primära syfte är att pröva en digital arbetsmetod med fokus på nattillsyn.

Målsättning

Hur kan vi optimera en god nattsömn? Genom att pröva sensorer för nattillsyn väntar vi ett resultat som kan ge ökad livskvalité, trygghet samt stöttar individens integritet. Projektets primära syfte är att pröva en digital arbetsmetod med fokus på nattillsyn.

Bakgrund

En vanlig förekommande arbetsmetod inom äldreboenden är att nattpersonalen går in till varje boende för att säkra att den äldre sover gott. Ett sådant besök kan även innebära att stötta den boende om behov föreligger. Äldre har oftast en minskad kvalité på sitt sömnmönster, genom mindre antal episoder av djupsömn. Detta ger en ytligare sömn och en ökad känslighet för påverkan av den yttre miljön.

Produktens funktion

Ett system med sensorer kopplat till varje säng skapar förutsättningar till god personcentrerad omsorg och med respekt för individens integritet. Safebase har utvecklat systemet som med en APP registreras rörelsemönster för varje individ. Förmågan hos varje individ till självständighet och tiden till ett larm registreras i APP:en hos nattpersonalen kan anpassas. Produkten skapar förutsättningar för personalen att möta behov direkt när det uppstår.

Den informationen som sänds stöttar personalen att rikta sina insatser till där det behövs och i den stunden det behövs. För att möta och optimera personcentrerad omsorg innebär sensorerna att de som behöver stöd nattetid får det, likväl som de som inte behöver stöd får sova ostört. De boende vars registreringar inte påvisar att den boende lämnar sin säng under natten ökar således deras möjlighet till god sömn samt minskad risk för att bli väckt i onödan. Personalen kan hantera appen i en smartphone vilket ökar deras upplevelse att ha en översyn av flera boende. Genom personalens kunskap i kombination med appen förbereds personalen på möjliga scenarion när appen signalerar ett förändrat rörelsemönster och/eller lämnat sin säng.

Genomförande

Projektet startar upp i början av juni 2018 och beräknas pågå i sex månader. Sensorer kommer installeras på en enhet med nio lägenheter. Genom workshop med personalen i samarbete med Safebase introduceras detta digitala verktyg. Kontinuerlig utvärdering löper under hela projekttiden.

Framtid och utveckling

Med systemet ses potential att kunna nyttjas även inom hemtjänst. Därtill kan flera tjänster/funktioner adderas som viktmätning och förhöjd risk för trycksår.

Projektteam

Stefan Andersson, entreprenör Safebase, www.safebase.se

Susanna Bjälevik, projektledare

Andrea Gisslén, bitr. enhetschef

Anställda på en enhet på Stureby Vård och omsorgsboende

Kontakt

Casper_Durgan36@yahoo.com
+1 104 985 730
←   Visa alla projekt