Projekt
/
Design thinking med boende och personal
▶ Pågående
◼ Avslutad

Design thinking med boende och personal

Innovation

Design Thinking är både ett förhållningssätt, en process och en rik verktygslåda för att arbeta med innovation förändring

Syfte

Öppna upp och utmana tankesätt och mönster i äldreomsorgen. Skapa lust och nyfikenhet för nya idéer och lösningar.

Bakgrund

Ett gemensamt forum där äldre och personal samverkar för att kunna kommunicera utåt de faktiska och relevanta behoven i äldreomsorgen har saknats. Verklighetslabbet anser att det är helt självklart att alla ska inkluderas oavsett förutsättningar. Workshopsformatet är en lustfylld möjlighet att samtala och öppna upp för nya tankar och idéer genom metoden design thinking.

Målsättning

Erhålla relevant och verklighetsbaserad kunskap från de som direkt berörs – äldre och personal.

Tillvägagångssätt

Workshops är tre till antalet för varje period. Två inledande workshop genomförs endast med personal. Detta för att skapa optimala förutsättningar för den tredje workshopen som då inkluderar de äldre samt anhöriga. För de äldre som deltar i workshop sker samtycket i stunden då de lir tillfrågade att vara delaktiga. För varje deltagande hyresgäst säkerställs att en personal, helst kontaktpersonen är den som stöttar den äldre under hela processen. Varje person har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Workshop inleds med att berätta om metoden design thinking som syftar till att utveckla ett tänkande och resonemang utanför den traditionella ”boxen”. Därefter följs av flertal kortare övningar som skapar begriplighet för metoden. Varje workshop har en frågeställning – ett tema att utgå ifrån. Resultaten från varje workshop samlas in av Verklighetslabbet som då blir underlag till värdefulla behovsanalyser.

Projektteam

Verklighetslabbet – Johan Bornebusch, Susanna Bjälevik Stureby Vård och omsorgsboende; Hyresgäster Bitr. enhetschefer Sjuksköterskor Fysioterapeuter Arbetsterapeuter Undersköterskor Samordnare Metodstödjare

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan