Design thinking med boende och personal

Innovation
Forskning
Student
Boendemiljö

Design Thinking är både ett förhållningssätt, en process och en rik verktygslåda för att arbeta med innovation förändring

Verklighetslabbet är ett innovationslabb och en testbädd som är helt integrerad med Stureby vård- och äldreboende. Huvuduppdraget på Verkligehtslabbet är att testa och pröva prekommersiella digitala tjänster, produkter och arbetssätt direkt i verksamhet - i verkligheten. Vi har ca 6-8 testprojekt som rullar hela tiden. Men förändring och innovativa arbetssätt kommer inte till stånd endast för att ett nytt verktyg, tjänst eller produkt upphandlas och implementeras i verksamheten. Verksamheten och kulturen i organisation måste känna sig medskapade och deltaktiga i denna förändringsprocess. Därför arbetar vi på Verklighetslabbet också med kontinuerlig behovsanalys och medskapande aktiviteter med hyresgäster/boende, personal, chefer, ledning och anhöriga. Vårt verktyg i dessa sammanhang utgår alltid från Design Thinking. Design Thinking är både ett förhållningssätt, en process och en rik verktygslåda för att arbeta med innovation förändring. Vi håller 10-12 workshops varje år med olika och ofta mixade användare: hyresgäster/boende, undersköterskor, rehab-personal, chefer, sjuksköterskor och anhöriga. Vid dessa workshops samlar vi in de behov som uttrycks av olika intressenter men också alla de tidiga lösningsidéer och prototyper som deltagarna skapar tillsammans. Denna behovsanalys och medskapande aktiviteter ger värdefulla resultat i sig men framför allt skapar det energi och lust att bidra till den förändringen när verksamheten beslutar att upphandla och införa nya tjänster, produkter och arbetssätt.

Kontakt

←   Visa alla projekt