Projekt
/
Behovsanalys
▶ Pågående
◼ Avslutad

Behovsanalys

Innovation

Hur kan man förlänga tiden av självständighet för äldre i eget hushåll?

Syfte

Två verksamheter med innovationsperspektiv samverkar för att undersöka och kartlägga äldres faktiska och relevanta behov.

Bakgrund

En dialog mellan Verklighetslabbet och representant från ICA-gruppens innovationsavdelning startade i början av 2020. Privat och offentlig sektor har behov att möta utmaningar och förväntningar som möjliggör ett gott vardagsliv för äldre personer.

Målsättning

Genom behovsanalys få fram verkliga behov direkt från målgruppen.

Tillvägagångssätt

Rekrytering av ett 20-tal deltagare födda på 40- 0ch 50-talet för att genomföra en digital workshop.

Projektteam

Susanna Bjälevik, Verklighetslabbet Johan Bornebusch, Verklighetslabbet Christian Fedriksson, ICA-gruppen Johanna Seiborg, ICA-gruppen

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan