Projekt
/
Bano / WeC-projekt
▶ Pågående
◼ Avslutad

Bano / WeC-projekt

Innovation

Innovativ toalettlösning som utmanar aktuella byggnadsriktlinjer för badrum

Syfte

Kan vi tänka nytt och ge badrummet, den mest olycksdrabbade platsen i hemmet, bättre funktioner och ny teknik för att ge fler möjligheten att bo kvar hemma och skapa en bättre, säkrare och lättare arbetsmiljö för vårdpersonalen? I WeC projektet vill vi sätta ny standard för tillgängliga badrum och öka möjligheterna att tillgänglighetsanpassa toaletter i byggnader och privata hem. WeC toaletten är utvecklad för att möta användarnas särskilda behov, speciellt för äldre, rullatoranvändare och rullstolsburna. Det är en roterbar och höjdjusterbar toalett med integrerade handtag, specialdesignad för tillgängliga badrum. WeC kommer att förutom att öka tillgängligheten för brukare skapa förutsättningar att förbättra arbetsmiljön för assistenter och vårdpersonal. I mindre badrum ser vi att den tillför tillgänglighet och i många fall kan den här lösningen ge ökad självständighet och göra att man faktiskt kan bo kvar hemma.

Bakgrund

Den mest olycksdrabbade platsen i hemmet
Toaletter för personer med särskilda behov såsom rullstolsburna, personer med andra gå- och lyfthjälpmedel och personer som behöver assistans vid sina toalettbesök, har sett likadana ut i mer än 30 år. Det är stora badrum med en standardtoalett med diverse adderade tillbehör såsom extra stödhandtag. Kan vi tänka nytt och ge badrummet, den mest olycksdrabbade platsen i hemmet, bättre funktioner och ny teknik för att ge fler möjligheten att bo kvar hemma och skapa en bättre, säkrare och lättare arbetsmiljö för vårdpersonalen? Antalet äldre i vårt samhälle blir stadigt fler och vi behöver hitta lösningar som passar både den åldrande befolkningen och personal inom hemtjänst och äldreboenden.

Målsättning

Utveckla en arbetsmetod för personal på äldreboende med utgångspunkt för ökad delaktighet och självständighet för den äldre.

Tillvägagångssätt

Vi kommer att bygga testbadrum på många ställen i Sverige, Norge och Danmark och för att testa hur vi äntligen kan se på badrummet på ett nyskapande och innovativt sätt och öka andelen tillgängliga badrum i samhället. Under projektet kommer vi att titta på fler produkter såsom handfat, stödhantag, duschstolar mm och hoppas hitta fler innovationer för bättre tillgänglighet. Projektet är finansierat av Vinnova och Bano i samarbete med norska forskningsrådet och ”Innovation Norge”. Projektet startades upp under hösten 2018 och beräknas pågå fram till våren 2020. Den nya toaletten kommer att installeras i brukares badrum och användas under en testperiod. Frågeformulär och intervjuer kommer att genomföras med brukare och vårdpersonal. Resultaten av testet förväntas resultera i nya produkter som kan bidra till att förbättra arbetsmiljön och minska antalet arbetsskador inom vård och omsorg. Särskilt tunga arbetsmoment för vårdare hittar vi i badrummet. Exempelvis är duschning av vårdtagaren, fottvätt och intimhygien, men också påklädningen efteråt, moment då arbetsställningarna ofta blir statiska och riskfyllda. Hjälp till och från toalett är ett annat tungt moment. Statistik visar att en vanlig orsak till arbetsrelaterade besvär, för både kvinnor och män, är just påfrestande arbetsställningar samt tung manuell hantering och/eller korta upprepade arbetsmoment.

Projektteam

Verklighetslabbet - Susanna Bjälevik Stureby Vård och omsorgsboende; Aurora Landgren, undersköterska Bano – Susanne Clasberg Myra Industriell Design AB – Stina Juhlin, Anna-Klara Stenberg-Gleisner Mistel i Västerås All Age Hub i Göteborg

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan