Projekt
/
Badrum för Alla!
▶ Klart
◼ Klart

Badrum för Alla!

Forskning

En jämförande studie mellan ett vård- och omsorgsbadrum och ett välutrustat, mindre badrum

Syfte

Syftet är en jämförande studie mellan ett vård- och omsorgsbadrum och ett välutrustad, mindre badrum. Statistik visar att de flesta av våra bostäder i vårt bostadsbestånd i Sverige är byggda mellan 1961-1970, det så kallade miljonprogrammets bostäder. I projektet har vi därför valt att utgå från ett tidstypiskt badrum från denna period i vår jämförelse med ett, enligt standard utrustat, vård- och omsorgsbadrum.

Bakgrund

Befolkningen åldras i snabb takt och med begränsad tillgång till vård- och omsorgsboenden kommer det att finnas behov, i större utsträckning, för äldre att "åldras" i det egna hemmet med hjälp från hemtjänst. Aktiviteter i badrummet, som att till exempel duscha och gå på toaletten kan vara utmanande för både brukaren och hemtjänstpersonalen, och att inte kunna använda badrummet på ett säkert sätt är en av huvudorsakerna till att man kan behöva flytta till ett vård- och omsorgsboende. De flesta badrum i privata bostäder är dock inte utformade för att rymma både brukare, hemtjänstpersonal och de förflyttningshjälpmedel som kan behövas. Konsekvenserna kan innebära risker både för brukaren och hemtjänstpersonalen. Även förlust av autonomi och oberoende, samt förlust av den bekanta hemmiljön och hemkänslan om de behöver flytta till ett äldreboende. För att adressera detta problem finns det behov av att bättre förstå utmaningarna med badrumsvård i privata bostäder och utveckla effektiva lösningar för både brukare och hemtjänstpersonal.

Målsättning

Att utföra tester tillsammans med vårdpersonal.

Tillvägagångssätt

Parallella experiment utförs i ett exemplariskt badrum A på Högdalens vård- och omsorgsboende samt i ett uppbyggt ”mock-up” badrum B i Verklighetslabbets projektlokaler. Badrum B är byggt och designat utifrån mått och planlösning från ett tidstypiskt badrum från ”Miljonprogrammet”. Badrum B är utrustad med ny innovation och hjälpmedel för att göra badrummet så tillgängligt och funktionellt som möjligt, ett ”state of the art”. Vårdpersonal (enkel- samt dubbelbemanning) tillsammans med brukare (skådespelare) ska simulera olika badrumsaktiviteter i både badrum A och B. Vårdpersonal är utrustade med inklinometrar som mäter kroppsställning under de olika aktiviteterna medan en kamera i taket registrerar rörelsemönster ovanifrån. Vårdpersonal får fylla i en enkät och samt delta i en semistrukturerad intervju i samband med testerna i badrummen. Uppskattad tidsåtgång ca 2 h per test, inkluderar tester i både badrum A och B samt enkät och intervju.

Projektteam

Verklighetslabbet Catherine Trask, projektledare KTH Anna Klara Stenberg Gleisner, doktorand KTH Högdalens vård- och omsorgsboende

Resultat

Rapport (PDF)

Ladda ner rapport
←   Tillbaka till projektsidan