Projekt på Verklighetslabbet

Här kan du läsa om några av våra projekt. Verklighetslabbet samarbetar för innovation inom äldreomsorgen med olika aktörer och i olika faser inom innovationskedjan.
Fokus ligger på att tillsammans med innovatörer och entreprenörer validera och testa produkter, tjänster och arbetssätt som på kort sikt kan implementeras inom äldreomsorgen generellt men också på Stureby vård- och äldreboende. Men vi arbetar också med samskapande, behovsanalys, idéutveckling och design tillsammans med personal, äldre, anhöriga, forskare och studenter från olika ämnesområden.

Fallrisk bedömning

Student
Innovation
Forskning
Fallrisk bedömning ögon

Platsminnen

Student
Innovation
Forskning
Platsminnen är en metod och ett digitalt verktyg för att möta personen bakom en demensdiagnos.

Måltidsupplevelsen

Student
Innovation
Forskning
Innovationsteam från Openlab arbetar med att utveckla och innovera upplevelsen av måltiden inom äldreomsorgen.

Design thinking med boende och personal

Student
Innovation
Forskning
Design Thinking är både ett förhållningssätt, en process och en rik verktygslåda för att arbeta med innovation förändring

Mellanmålets mening

Student
Innovation
Forskning
Syftet var att undersöka innovativa möjligheter inom temat mellanmål.

Framtidens trygghetslarm

Student
Innovation
Forskning
Masterstudenter inom design- och produktutveckling på KTH studerar framtidens trygghetslarm.

Volontärappen

Student
Innovation
Forskning
En tjänst för att förbättra kontakt och planering mellan volontärer, personal, anhöriga och äldre för att utveckla volontärverksamheten för alla inblandade parter.

Stötdämpande golv

Student
Innovation
Forskning
Syftet är att minska fallskador genom en innovativ materialkonstruktion.

Gemensamma rum

Student
Innovation
Forskning
Det aktuella projektet avser att bidra till att fylla kunskapsluckan om hur förbättringar i miljön kan göras med relativt enkla medel i ett vård- och omsorgsboende ursprungligen byggt för sjukvård.

Safebase

Student
Innovation
Forskning
Projektets primära syfte är att pröva en digital arbetsmetod med fokus på nattillsyn.

Platsminnen: interaktionsdesign

Student
Innovation
Forskning
Reminiscens är en arbetsmetod som kan utövas med stöd av bland annat material, bilder och ljud.