Projekt på Verklighetslabbet

Här kan du läsa om några av våra projekt. Verklighetslabbet samarbetar för innovation inom äldreomsorgen med olika aktörer och i olika faser inom innovationskedjan.

Fokus ligger på att tillsammans med innovatörer och entreprenörer validera och testa produkter, tjänster och arbetssätt som på kort sikt kan implementeras inom äldreomsorgen generellt men också på Stureby vård- och äldreboende. Men vi arbetar också med samskapande, behovsanalys, idéutveckling och design tillsammans med personal, äldre, anhöriga, forskare och studenter från olika ämnesområden.