Projekt på Verklighetslabbet

Här kan du läsa om några av de projekt som vi arbetar med. Verklighetslabbet samarbetar med olika aktörer för innovation och forskning inom äldreomsorgen.

Fokus ligger på att tillsammans med innovatörer och entreprenörer validera och testa produkter, tjänster och arbetssätt som på kort sikt kan implementeras inom äldreomsorgen generellt. Men vi arbetar också med samskapande, behovsanalys, idéutveckling och design tillsammans med personal, äldre, anhöriga, forskare och studenter från olika ämnesområden. Mer information om hur vi arbetar med projekt finns här