Om Verklighetslabbet och KTC

Vilka är vi?

Malin Ljung är projektledare för Verklighetslabbet och Paula Källgren är yrkeslärare i vård och omsorg på Kliniskt träningscentrum (KTC).

Verklighetslabbet och KTC har varsin styrgrupp med en bred representation av personer verksamma inom äldreomsorgen.

Medarbetare, brukare och närstående är nyckelpersoner i verksamheten.

People taking part in a work shop.

Se filmen om hur Verklighetslabbet startade

Vår modell

Verklighetslabbet möjliggör en samlad kompetens där projekt möter brukare, personal, entreprenörer, forskare och studenter. Syftet är att erbjuda en verklighetsnära utvecklingsmiljö med målet att testa projekt med fokus på jämställd välfärdsteknik och digitalisering och utveckling av omsorgs- och boendeformer. Människosynen är humanistisk och holistisk och är större än summan av sina delar.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fyra hemtjänstgrupper, två vård-och omsorgsboenden, ett servicehus och en hälsofrämjande enhet med öppna mötesplatser för äldre i stadsdelsområdet.

Verklighetslabbet startade som ett projekt finansierat av Vinnova och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning år 2017 och avslutades vid årsskiftet 2019. Idag är Verklighetslabbet en permanent del av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning med uppdrag att driva innovations- och utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen tillsammans med olika samverkanspartners.

Styrgrupp Verklighetslabbet:
Leif Kananen, avdelningschef, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Marianne Wikander, avdelningschef, Östermalms stadsdelsförvaltning
Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör, Stadsledningskontoret
Patric Rylander, direktör, Äldreförvaltningen
Tero Tegel, biträdande avdelningschef, Äldreförvaltningen
Ann-Kristin Ingemarsson, strateg, Äldreförvaltningen
Hanna Markkula, utredare, MICASA fastigheter
Jan-Olov Höög, professor, Karolinska institutet
Lena Rosenberg, lektor, arbetsterapisektion NVS, Karolinska institutet
Margarita Mondaca, adjunkt, arbetsterapisektion NVS, Karolinska institutet
Sebastiaan Meijer, professor, KTH
Johan Bornebusch, lektor, Södertörns högskola
Pernilla Josefsson, lektor, Södertörns högskola

Styrgrupp KTC:
Leif Kananen, avdelningschef, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Jonna Hermansson, biträdande avdelningschef, Äldreförvaltningen
Sölvi Solberg, MAS, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Ylva Jonsson, MAR, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Vision

Verklighetslabbet vill möjliggöra forskning direkt i den miljön som avses vara mottagare för insatsen. Genom korta beslutsvägar och ett nära samarbete med verksamheten ges förutsättningar att driva forskning och projekt på ett innovativt sätt.

I Verklighetslabbet arbetar en projektledare vars uppdrag är att skapa goda förutsättningar för genomföra forskning och projekt.

Mål

Genom idogt arbete vill vi förmedla ett verklighetsbaserat forum för att gynna utveckling inom äldreomsorg. Utvecklingen vi vill bidra med är riktat mot arbetsmetod och digitala lösningar. En del i vårt mål är utöka internationell samverkan.

Staff in nursing home, students and researchers in a work shop.
Paus under projektredovisning. Här möts personal på boendet, forskare, entreprenörer och studenter.

Hittills har vi samarbetat med

250

Äldre

20

Entreprenörer

200

Personal

300

Studenter

15

Forskare

Vill du veta mer?

Kontakta oss