En unik arena för samarbete inom äldreomsorgen

VERKLIGHETSLABBETS BESTÅNDSDELAR

Verksamheten

Verklighetslabbetär en testverksamhet och testutvecklare som ägs av Enskede-Årsta-Vantörs SDFoch drivs av Social omsorg äldre. Verklighetslabbet tillhör organisatoriskt iUtvecklingsenheten och använder sig huvudsakligen av Stureby vård- ochomsorgsboende som sin testbädd för olika projekt.

Studenter

Verklighetslabbethar skapat förutsättningar för studenter primärt från IT-relaterade utbildningsprogram att lära sig mer om äldreomsorgen och utveckla teoretiskalösningar och prototyper som kan vara ett stöd i äldreomsorgen.

Innovationer

Som innovatör har man möjlighet att utveckla sitt koncept i en levande miljö. Projekten som tas in är av olika bakgrund men syftar till att ta fram digitala verktyg och/eller förbättra framtidens äldreomsorg.

Forskning

Verklighetslabbet skapar förutsättning för forskare från olika discipliner att bedriva forskning direkt och indirekt inom äldreomsorgen.

Vad är ett verklighetslabb?

Vi är en testbädd för välfärdsteknik. I vårt fall gällde detta nya innovationer, forskning och studentarbete kopplat till äldre personer och i många fall speciellt för de utmaningar som kommer med demens.

För att ta oss an detta ha vi utvecklat en modell för att arbeta med detta där näringsliv och innovatörer kan testa nya uppfinningar, där forskare och akademin kan bedriva forskning i en riktig miljö och där studenter från olika discipliner kan testa sina teser.

I projekten som skapas på Verklighetslabbet kopplas ofta olika grupper samman, främst studentgrupper som kan gå in och hjälpa till eller undersöka vissa avgränsade delar i de projekt som redan finns. Men den här strukturen är inte fast, där det finns poänger med att samverka gör vi det oavsett form.

Ett utbyte sker mellan extern aktör och verksamheten. Det kan handla om teknik, metoder, kunskap eller inspiration. Idén är att det ska gå åt båda hållen för att hålla samtliga parter motiverade till att delta.

Vilka är vi?

Susanna är Verklighetslabbets ryggmärg och planerar och driver innovation- och utvecklingsprojekt. Susanna har en bakgrund som leg. Fysioterapeut i äldreomsorgen. Hon har en nära relation med många äldre, anhöriga och personal. När projekt sätts samman är det hon som gör kopplingarna - vilka aktörer som kan ingå som äldre, anhöriga och personal, studenter, forskare och entreprenörer med flera.

Johan en regelbundet anlitad konsult (Anapest AB) med specialitet inom Design Thinking, en metod från Stanford och Hasso-Plattner institutet för att samskapa lösningsinriktat med användarfokus.
Läs mer om Design Thinking: https://dschool.stanford.edu/resources/getting-started-with-design-thinking

Evelina G Rosenlund är enhetschef för Utvecklingsenheten (UE). Inom UE finns samlad spetskompetens i EÅV stadsdel med fokus på utveckling.

Hanne
är enhetschef för Stureby Vård och omsorgsboende som är den primära testbädden för Verklighetslabbet.

Verklighetslabbet har en styrgrupp bestående av representanter från EÅV stadsdelsförvaltning, Äldreförvaltningen, Stadsledningskontoret, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Stureby VOB, Södertörns Högskola, Östermalms stadsdel.

Personalen inom äldreomsorgen i Enskede Årsta Vantörs stadsdel är också en del av detta.

Även de äldre personer - boende, anhöriga deltar och hjälper oss utvecklas.

Se filmen om Verklighetslabbet här!

Vår modell

Verklighetslabbet möjliggör en samlad kompetens där projekt möter brukare, personal, entreprenörer, forskare och studenter. Syftet är att erbjuda en verklighetsnära utvecklingsmiljö med målet att testa projekt med fokus på jämställd välfärdsteknik och digitalisering och utveckling av omsorgs- och boendeformer. Människosynen är humanistisk och holistisk och är större än summan av sina delar.
Äldreomsorgen inom Enskede Årsta Vanörs stadsdel består av hemtjänstenheter, vård-och omsorgsboenden, gruppboende för personer med demens, daglig verksamhet för personer demens och servicehus. Stureby Vård och omsorgsboende med 90 platser och inriktning mot demens är den primära testbädden.

Verklighetslabbet startade i som projekt september 2017 och avslutades vid årsskiftet 2019. Idag är Verklighetslabbet en permanent del av EÅV stadsdelsförvaltning med uppdrag att driva innovation- och utvecklingsprojekt för hela äldreosmorgen inom stadsdelen. Styrgruppen består av representanter från olika discipliner och intressen:

Leif Kananen, avdelningschef - EÅV SDF, Social omsorg för äldre
Milton Palacios
, bitr. avdelningschef - EÅV SDF, Social omsorg för äldre
Evelina G Rosenlund, enhetschef Utvecklingsenheten EÅV SDF
Karin Ekdahl Wästberg, bitr. innovationsdirektör, SLK
Patric Rylander, direktör Äldreförvaltningen
Mårten Lindskog, strateg Äldreförvaltningen
Marianne Wikander, avdelningschef äldreomsorg Östermalms SDF
Hanne Rönnback, enhetschef, Stureby Vård och omsorgsboende
Susanna Bjälevik, projektledare Verklighetslabbet
Jan-Olov Höög, professor, KI
Gunnar Ohlsén, chef, MICASA
Sebastiaan Meijer, professor vårdlogistik, KTH
Lena Rosenberg, lektor, arbetsterapisektion NVS, KI
Margarita Mondaca, adjunkt, arbetsterapisektion NVS, KI
Johan Bornebusch, Anapest AB/Södertörns högskola
Pernilla Josefsson, Lektor i Medieteknik, Södertörns högskola

Vision

Verklighetslabbet vill möjliggöra forskning direkt i den miljön som avses vara mottagare för insatsen. Genom korta beslutsvägar och ett nära samarbete med verksamheten ges förutsättningar att driva forskning och projekt på ett innovativt sätt.

I Verklighetslabbet arbetar en projektledare på heltid vars uppdrag är att skapa goda förutsättningar för genomföra forskning och projekt.

Mål

Genom idogt arbete vill vi förmedla ett verklighetsbaserat forum för att gynna utveckling inom äldreomsorg. Utvecklingen vi vill bidra med är riktat mot arbetsmetod och digitala lösningar. En del i vårt mål är utöka internationell samverkan.

Paus under projektredovisning. Här möts personal på boendet, forskare, entreprenörer och studenter.

Hittills har vi samarbetat med

150

Äldre

7

Entreprenörer

170

Personal

205

Studenter

15

Forskare

Vill du veta mer?

Möjligt genom finansiering av

Styrgrupp med representanter från

Micasa

KI

OpenLab

KTH