Vilka är vi?

Malin Ljung är ny projektledare för Verklighetslabbet från september 2022.

Verklighetslabbet har en styrgrupp bestående av representanter från EÅV stadsdelsförvaltning, Äldreförvaltningen, Stadsledningskontoret, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutet, MICASA, Stureby VOB, Södertörns Högskola, Östermalms stadsdel.

Personalen inom äldreomsorgen i Enskede Årsta Vantörs stadsdel är också en del av detta.

Seniorer och anhöriga deltar och hjälper oss att utvecklas.
People taking part in a work shop.

Se filmen om Verklighetslabbet här!

Vår modell

Verklighetslabbet möjliggör en samlad kompetens där projekt möter brukare, personal, entreprenörer, forskare och studenter. Syftet är att erbjuda en verklighetsnära utvecklingsmiljö med målet att testa projekt med fokus på jämställd välfärdsteknik och digitalisering och utveckling av omsorgs- och boendeformer. Människosynen är humanistisk och holistisk och är större än summan av sina delar.
Picture of model for processes and collaboration.
Äldreomsorgen inom Enskede Årsta Vanörs stadsdel består av hemtjänstenheter, vård-och omsorgsboenden, gruppboende för personer med demens, daglig verksamhet för personer demens och servicehus. Stureby Vård och omsorgsboende med 90 platser och inriktning mot demens är den primära testbädden.

Verklighetslabbet startade som ett projekt finansierat av Vinnova och EÅV sdf 2017 och avslutades vid årsskiftet 2019. Idag är Verklighetslabbet en permanent del av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning med uppdrag att driva innovation- och utvecklingsprojekt för hela äldreomsorgen inom stadsdelen och olika samverkanspartners. Styrgruppen består av representanter från olika discipliner och intressen:

Leif Kananen, avdelningschef - EÅV SDF, Social omsorg för äldre
Karin Ekdahl Wästberg, innovationsdirektör, SLK
Patric Rylander, direktör Äldreförvaltningen
Ann-Kristin Ingemarsson, strateg Äldreförvaltningen
Marianne Wikander, avdelningschef äldreomsorg Östermalms SDF
Tero Tegel, bitr. avdelningschef, Äldreförvaltningen, team digitalisering
Jan-Olov Höög, professor, KI
Hanna Markkula, MICASA
Sebastiaan Meijer, professor vårdlogistik, KTH
Lena Rosenberg, lektor, arbetsterapisektion NVS, KI
Margarita Mondaca, adjunkt, arbetsterapisektion NVS, KI
Johan Bornebusch, Anapest AB/Södertörns högskola
Pernilla Josefsson, Lektor i Medieteknik, Södertörns högskola

Vision

Verklighetslabbet vill möjliggöra forskning direkt i den miljön som avses vara mottagare för insatsen. Genom korta beslutsvägar och ett nära samarbete med verksamheten ges förutsättningar att driva forskning och projekt på ett innovativt sätt.

I Verklighetslabbet arbetar en projektledare på heltid vars uppdrag är att skapa goda förutsättningar för genomföra forskning och projekt.

Mål

Genom idogt arbete vill vi förmedla ett verklighetsbaserat forum för att gynna utveckling inom äldreomsorg. Utvecklingen vi vill bidra med är riktat mot arbetsmetod och digitala lösningar. En del i vårt mål är utöka internationell samverkan.

Staff in nursing home, students and researchers in a work shop.
Paus under projektredovisning. Här möts personal på boendet, forskare, entreprenörer och studenter.

Hittills har vi samarbetat med

250

Äldre

20

Entreprenörer

200

Personal

300

Studenter

15

Forskare

Vill du veta mer?

Möjligt genom finansiering av

Logotype of City of Stockholm.

Styrgrupp med representanter från

Logotype of MICASA.

Micasa

Logotype of Karolinska University.

KI

Logotype of Openlab.

OpenLab

Logotype of Royal Technical university.

KTH