Verklighetslabbet är en unik arena för samarbete inom äldreomsorgen mellan äldre som bor på vård- och omsorgsboende, deras närstående, personal samt innovatörer, forskare och studenter.

Verksamheten

Det centrala i verklighetslabbets modell är verksamheten. Alla projekt ska gynna verksamheten, som i sin tur är förutsättningen för att utveckla nya innovationer.

Innovationer

Som innovatör har man möjlighet att utveckla sitt koncept i en levande miljö. Projekten som tas in är av olika bakgrund men syftar till att ta fram digitala verktyg och/eller förbättra framtidens äldreboende.

Forskning

Verklighetslabbet skapar förutsättning för forskare från olika discipliner att göra undersökningar och tester.

Studenter

Stureby vård- och omsorgsboende är en akademisk nod som utökat sin studenttäthet tack vare Verklighetslabbet. Detta öppnar upp för studenter från olika ämnen och professionsutbildningar.

Verksamheten

Vi koordinerar projekt på plats på Stureby Vård och Omsorgsboende. Det syftar dels till att ta fram innovationer och forskning för en bättre äldrevård samt för att utveckla och ge kunskap till verksamheten. Målet för verksamheten och personalens arbete är att brukarna ska uppleva trygghet, meningsfullhet och ges möjlighet att ta del av kärnan i verksamheten. Människosynen är humanistisk och holistisk och är större än summan av sina delar.
Processen under utveckling på verklighetslabbet
Flertalet parallella projekt är möjliga att genomföra då Stureby Vård och Omsorgsboende omfattar 197 platser varav 161 med inriktning mot demens samt 36 somatik. Personalgruppen är omfattande med låg personalomsättning.

Verklighetslabbet startade i September 2017. Styrgruppen består av representanter från olika discipliner och intressen:

Ivar Björkman, Verksamhetschef, Openlab
Lena Borell, Professor, Karolinska Institutet
Mårten Lindskog, IT-strateg, Äldreförvaltningen, Stockholm Stad
Leif Kananen, Avdelningschef, Egen regi, Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning
Sebastiaan Meijer, Professor, Health Care Logistics, KTH
Lena Rosenberg, Assistant Professor Karolinska Institutet 
Hanne Rönnback, Enhetschef, Stureby Vård- och omsorgsboende 
Gunnar Ohlsén, chef byggprojekt, MICASA

Vision

Verklighetslabbet vill möjliggöra forskning direkt i den miljön som avses vara mottagare för insatsen. Genom korta beslutsvägar och ett nära samarbete med verksamheten ges förutsättningar att driva forskning och projekt på ett innovativt sätt.

I Verklighetslabbet arbetar en koordinator på heltid vars uppdrag är att skapa goda förutsättningar för genomföra forskning och projekt. Därtill finns tillgång till projektledare med fokus på digital forskning och innovation.

Mål

Genom idogt arbete vill vi förmedla ett verklighetsbaserat forum för att gynna utveckling inom äldreomsorg. Utvecklingen vi vill bidra med är riktat mot arbetsmetod och digitala lösningar. En del i vårt mål är utöka internationell samverkan.

Paus under projektredovisning. Här möts personal på boendet, forskare, entreprenörer och studenter.
Vill du veta vilka kakor (cookies) som verklighetslabbet.se använder för att fungera så bra som möjligt? Kolla här

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Möjligt genom finansiering av

Styrgrupp med representanter från

Micasa

KI

OpenLab

KTH