Tillsammans formar vi
framtidens äldreomsorg

Verklighetslabbet testar och validerar produkter, arbetssätt och tjänster som kan bidra till att utveckla framtidens äldreomsorg. En unik arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, innovatörer, studenter och forskare.

Våra utmaningar

Antalet personer över 65 ökar kraftigt och kommer att utgöra 25% av befolkningen inom 10 -15 år. Stockholms stad planerar cirka 20 nya vård- och omsorgsboenden fram till 2040 för att möta behovet.

För att klara av detta behöver vi utveckla nya innovationer och arbetsätt. Detta är anledningen till testbädden Verklighetslabbet existerar. Vi erbjuder möjligheten att pröva innovationer och forskning i verklig miljö. För en mer personcentrerad vård behövs samskapande och en inkluderande utvecklingfas där de boende och personalen får vara med eftersom det är dom som i slutändan ska använda produkten och tjänsterna. På Verklighetslabbet har vi arbetat fram en modell för detta som ni kan se nedan.

En unik modell i kommunal regi

Verklighetslabbet startade 2017 och har på kort tid etablerat sig som en stark plattform för samverkan och samskapande. Detta genomförs med att testa produkter och utveckla nya arbetssätt i verklig miljö.


VERKSAMHETSKARTA

Picture of model for processes and collaboration.

Vi erbjuder

Kontorsplatser och möteslokaler

Stöd av specialiserade innovations- och projektledare

Digitalt och fysiskt showroom

Testmiljö och koordinering av tester i befintlig verksamhet

Möjlighet att genomföra exjobb, praktik, projekt eller uppsats.

Projektintresse per mail - se under flik kontakt

Hittills har vi samarbetat med

300

Äldre

16

Entreprenörer

500

Personal

300

Studenter

17

Forskare

Vill du vara med och samskapa på Verklighetslabbet?
Ansök med ditt projekt idag ! 

Aktuellt

Nyheter och event

Just nu arbetar vi med att utveckla möjligheter för att möta just denna utmaning, upplevelsen av ensamhet hos äldre oavsett boendeform...

https://www.facebook.com/groups/Aldreomsorgsbloggen/permalink/10157334532839749/

Världen över delar vi människor yrkesprofessioner och engagemang, tillsammans för vi berikande dialog om äldreomsorg nu och för framtiden! Dagens besök kom från Japan!

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/236364113715571/?type=3

Samtal om svensk äldreomsorg och Verklighetslabbets projekt för aktuella och framtida utmaningar fördes idag med representanter från Sydkorea i samarbete med Södertörns högskola!

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/235500353801947/?type=3

I november förs dialog om framtidens äldreboende ur flera perspektiv! Verklighetslabbet deltar som föreläsare!

http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/framtidens-boende-for-aldre/

Samtal med forskningsminister Helene Hellmark Knutsson om forskning och äldreomsorg som delar arena inom Verklighetslabbet låg i fokus vid dagens besök på Stureby Vård och omsorgsboende! www.verklighetslabbet.se

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/229402067745109/?type=3

Imorgon för vi samtal om framtidens äldreomsorg med utgångspunkt från nu och dåtid.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/aldreomsorg-i-fokus-nar-forskningsministern-besoker-verklighetslabbet-i-stockholm/

Vänsterpartiets vice ordförande Ulla Andersson besökte Stureby Vård och omsorgsboende, dialog med boende och personal i härlig grönska. Dessutom gavs en inblick i Verklighetslabbets olika projekt för att forma framtidens äldreomsorg! Dagens pressträff fokuserade på behoven i äldreomsorgen och Ulla berättade om Vänsterpartiets förslag.

https://www.facebook.com/154149891936994/photos/a.161260517892598.1073741828.154149891936994/211683052850344/?type=3

På Verklighetslabbet har vi under våren arbetat med olika projekt med fokus på måltidsupplevelsen för äldre! Vi fortsätter med projekt under hösten 2018. Idag på Stureby Vård och omsorgsboende presenterar Vänsterpartiet sitt förslag för att främja utveckling av måltider för äldre. https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-vill-se-ett-matlyft-for-aldre/

https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-vill-se-ett-matlyft-for-aldre/

Socialminister Annika Strandhäll (S) och Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal besökte igår Stureby Vård och omsorgsboende. Samtal om rehabiliteringens värde och om Verklighetslabbets arbete att forma framtidens äldreomsorg! Foto: Fredrik Sjögren

https://www.facebook.com/154149891936994/photos/a.161260517892598.1073741828.154149891936994/183614778990505/?type=3

Koordinator Susanna Bjälevik och projekt- och innovationsledare Johan Bornebusch är inbjudna som talare! Vi syns väl?! 😊

http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/e-halsa-digitalisering-och-valfardsteknik-2018/

Möjligt genom finansiering av

Logotype of City of Stockholm.

Styrgrupp med representanter från

Logotype of MICASA.

Micasa

Logotype of Karolinska University.

KI

Logotype of Openlab.

OpenLab

Logotype of Royal Technical university.

KTH