Verklighetslabbet formar framtidens äldreomsorg.

Samverkan med Verklighetslabbet

Vill du samverka, innovera och forska för att utveckla äldreomsorgen? Ansök om stöd för innovations- och testprojekt hos Verklighetslabbet!

Verklighetslabbet är en unik arena för samskapande mellan äldre, anhöriga, personal, innovatörer, studenter och forskare. Verklighetslabbet testar och validerar produkter, arbetssätt och tjänster som kan bidra till att utveckla framtidens äldreomsorg och en levande och värdig helg och vardag för våra äldre.

Framtidens behov

Antalet personer över 65 ökar kraftigt och kommer att utgöra 25% av befolkningen inom 10 -15 år. Antalet personer över 80 år förväntas öka till det dubbla inom 40 år. Stockholms stad planerar cirka 20 nya vård- och omsorgsboenden fram till 2040 för att möta behovet.

Vi erbjuder

Kontorsplatser och möteslokaler

Stöd av specialiserade innovations- och projektledare.

Digitalt och fysiskt showroom

Testmiljö och koordinering av tester i befintlig verksamhet

Möjlig delfinansiering av forskning och projekt

Möjligheter att genomföra exjobb, praktik, skarpa projekt eller uppsats.

Ansök med ditt projekt?

Till ansökan

Några av våra projekt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Tack! Din email adress har nu registrerats
Hoppsan! Det är något som inte stämmer med mail adressen. Prova gärna igen.

Nyheter och event

Nyheter och event

Just nu arbetar vi med att utveckla möjligheter för att möta just denna utmaning, upplevelsen av ensamhet hos äldre oavsett boendeform...

https://www.facebook.com/groups/Aldreomsorgsbloggen/permalink/10157334532839749/

Världen över delar vi människor yrkesprofessioner och engagemang, tillsammans för vi berikande dialog om äldreomsorg nu och för framtiden! Dagens besök kom från Japan!

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/236364113715571/?type=3

Samtal om svensk äldreomsorg och Verklighetslabbets projekt för aktuella och framtida utmaningar fördes idag med representanter från Sydkorea i samarbete med Södertörns högskola!

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/235500353801947/?type=3

I november förs dialog om framtidens äldreboende ur flera perspektiv! Verklighetslabbet deltar som föreläsare!

http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/framtidens-boende-for-aldre/

Samtal med forskningsminister Helene Hellmark Knutsson om forskning och äldreomsorg som delar arena inom Verklighetslabbet låg i fokus vid dagens besök på Stureby Vård och omsorgsboende! www.verklighetslabbet.se

https://www.facebook.com/verklighetslabb/photos/a.161260517892598/229402067745109/?type=3

Imorgon för vi samtal om framtidens äldreomsorg med utgångspunkt från nu och dåtid.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/08/aldreomsorg-i-fokus-nar-forskningsministern-besoker-verklighetslabbet-i-stockholm/

Vänsterpartiets vice ordförande Ulla Andersson besökte Stureby Vård och omsorgsboende, dialog med boende och personal i härlig grönska. Dessutom gavs en inblick i Verklighetslabbets olika projekt för att forma framtidens äldreomsorg! Dagens pressträff fokuserade på behoven i äldreomsorgen och Ulla berättade om Vänsterpartiets förslag.

https://www.facebook.com/154149891936994/photos/a.161260517892598.1073741828.154149891936994/211683052850344/?type=3

På Verklighetslabbet har vi under våren arbetat med olika projekt med fokus på måltidsupplevelsen för äldre! Vi fortsätter med projekt under hösten 2018. Idag på Stureby Vård och omsorgsboende presenterar Vänsterpartiet sitt förslag för att främja utveckling av måltider för äldre. https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-vill-se-ett-matlyft-for-aldre/

https://www.vansterpartiet.se/vansterpartiet-vill-se-ett-matlyft-for-aldre/

Socialminister Annika Strandhäll (S) och Fysioterapeuternas förbundsordförande Stefan Jutterdal besökte igår Stureby Vård och omsorgsboende. Samtal om rehabiliteringens värde och om Verklighetslabbets arbete att forma framtidens äldreomsorg! Foto: Fredrik Sjögren

https://www.facebook.com/154149891936994/photos/a.161260517892598.1073741828.154149891936994/183614778990505/?type=3

Koordinator Susanna Bjälevik och projekt- och innovationsledare Johan Bornebusch är inbjudna som talare! Vi syns väl?! 😊

http://www.abilitypartner.se/konferenser_kurser/e-halsa-digitalisering-och-valfardsteknik-2018/

Möjligt genom finansiering av

Styrgrupp med representanter från

Micasa

KI

OpenLab

KTH